Tietoa palveluseteleistä

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Myöntämisen perusteet ja asiakasmaksut ovat samat kuin kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa. Hyvinvointiyhtymä/Heinolan kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta, Ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palveluissa on käytössä ns. täyskatteiset palvelusetelit, joissa asiakas maksaa asiakasmaksun hyvinvointiyhtymälle:

 • Kotihoidon palveluseteli
 • Tehostetun palveluasumisen seteli
 • Palveluasumisen palveluseteli
 • Rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelu

Palvelusetelit, joissa asiakas maksaa omavastuun palveluntuottajalle voimassa olevan hinnaston mukaisesti:

 • Omaishoidon vapaan palveluseteli, sijaistaminen asiakkaan kotona
 • Omaishoidon vapaan palveluseteli, lomajakso palveluasumisessa
 • Ateriapalvelu
 • Päivätoiminta
 • Peseytymispalvelu
 • Sosiaalihuoltolain mukainentilapäinen palveluasuminen

Heinolassa hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta, ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.vaana.fi.

Heinolassa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:  

 • Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä (yli 65-vuotiaat) 
 • Palveluasumisessa 
 • Tehostetussa palveluasumisessa 
 • Säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa 
 • Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun järjestelyissä 
 • Vammaisten asumisessa 
 • Kuntouttavassa työtoiminnassa 
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa.