Milloin palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti?

Arvonlisäverottomat sosiaalipalvelut 

Puh. 029 497 002 (ma-pe klo 9–16.15)  ·  www.vero.fi/henkiloasiakkaat 

Jos tarvitset palveluita vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi, voit ostaa palveluja arvonlisäverottomasti sosiaalihuoltopalveluna. Palvelut voivat olla esim. kotipalvelua, ateria-, siivous-, vaatehuolto-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalveluita. Arvonlisäverottomana ostetusta palvelusta saa kotitalousvähennyksen, jos palvelu on vähennykseen oikeuttavaa. 

Yksityiseltä palveluntuottajalta suoraan hankittavan palvelun voi ostaa ilman arvonlisäveroa seuraavilla edellytyksillä: 

  • Asiakkaalla on sairaudesta, vammasta ja/tai toimintakyvyn heikkenemisestä johtuva palveluntarve 
  • Asiakkaan ja palveluntuottajan välillä on tehty kirjallinen palvelusopimus sosiaalihuoltopalveluina tehtävistä palveluista sekä palvelusuunnitelma 
  • Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan tai hänellä on lupa toimintaan 
  • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma ja vastuuhenkilö, joka vastaa palvelun laadusta 

Lue lisää aiheesta näistä linkeistä:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/toimialakohtaista-tietoa/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

Lue myös palveluiden kotitalousvähennyksestä:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/kotitalousv%C3%A4hennyksen-edellytykset/