Kunnan järjestämät palvelut kotiin

Kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen: Päijät-Soten alueella ja Heinolassa tuotetaan palvelua sekä omana tuotantona että ostopalveluna.
Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon palvelun myöntävältä viranhaltijalta, Ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Myöntämisen perusteet ovat samat kuin hyvinvointiyhtymän/ Heinolan kaupungin omassa palvelutuotannossa.

Hyvinvointiyhtymä/Heinolan kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palveluissa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

 • Rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelu
 • Omaishoidon vapaan palveluseteli, sijaistaminen asiakkaan kotona
 • Omaishoidon vapaan palveluseteli, lomajakso palveluasumisessa
 • Ateriapalvelu
 • Päivätoiminta
 • Peseytymispalvelu
 • Sosiaalihuoltolain mukainen tilapäinen palveluasuminen

Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon palvelun myöntävältä viranhaltijalta, Ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi.

Heinolassa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:  

 • Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä (yli 65-vuotiaat) 
 • Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun järjestelyissä 
 • Vammaisten asumisessa 
 • Kuntouttavassa työtoiminnassa 
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa.

Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon palvelun myöntävältä viranhaltijalta, Ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa vaana.fi.