Päijät Sote: Palvelut tehostetun palveluasumisen yksiköissä jatkuvat normaalisti

Osa Päijät-Soten tehostetun palveluasumisen asiakkaista on saanut palvelutaloltaan tiedotteen, joka on saattanut herättää huolta hoivan ja asumisen jatkuvuudesta. Taustalla ovat Päijät-Soten ja yksityisten palveluntuottajien väliset sopimusneuvottelut, joilla ei ole vaikutusta asiakkaiden asumiseen tai palveluihin. 

Palvelut ja maksut säilyvät ennallaan eikä asukkaita olla siirtämässä muualle. Asukkaat ja heidän omaisensa voivat olla rauhallisin mielin, eikä omaisten tarvitse olla yhteydessä asiakasohjaukseen. 

Päijät-Soten tiedote: https://paijat-sote.fi/palvelut-tehostetun-palveluasumisen-yksikoissa-jatkuvat-normaalisti/