Käytännön järjestelyt kuoleman kohdatessa

Vainajan läheisillä on surun ohella käytännön tehtäviä suoritet­tavana. Ensin on järjes­tettävä hautaus. Ensisi­jaisesti vastuussa järjes­te­lyistä on se henkilö, jota vainaja tehtävään toivoi. Muussa tapauksessa hautaus­jär­jes­te­lyistä voi huolehtia avio- tai avopuoliso, perillinen tai muu läheinen. Evanke­lis­lu­te­ri­laisten seurakuntien hautaus­mailta saavat hautapaikan seurakunnan jäsenten lisäksi myös kirkkoon kuulumattomat.

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on pidettävä perunkir­joitus. Perunkir­joi­tuksen järjestäjä riippuu tilanteesta. Hän voi olla se kuolinpesän osakas, jonka hoidet­tavana pesän omaisuus on. Perunkir­joi­tuksen voi järjestää myös pesänsel­vittäjä, vainajan määräämä testamentin toimeen­panija tai muu henkilö, jolle se olosuh­teisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Kirkolliset hautajaiset
Siviili­hau­ta­jaiset
KELAn sivusto, muistin tueksi, jos omaisesi kuolee