Huoli-ilmoitus Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Huoli-ilmoituksen voi tehdä henkilöstä, joka on kykenemätön huolehtimaan itsestään, omasta terveydestään tai turvallisuudestaan.

Huoli-ilmoitus velvoittaa selvittämään henkilön palvelutarpeen. Ilmoituksen voi tehdä, vaikka henkilö ei anna suostumustaan yhteydenottoa varten. Henkilöllä on kuitenkin itsemääräämisoikeus, joka rajoittaa viranomaisten puuttumista tilanteeseen.

Ennen ilmoituksen tekemistä on hyvä keskustella henkilön kanssa hänen tilanteestaan. Henkilöltä voi kysyä, kokeeko hän olevansa avun tarpeessa ja onko ketään lähiomaisia, joihin henkilö voisi ottaa yhteyttä ja pyytää apua.

Ilmoittajalle ei voida kertoa henkilöön liittyvistä asioista.

Huoli-ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella (ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta), joka löytyy Päijät-Soten sivulta: 
https://paijat-sote.fi/apua-ja-tukea-arkeen/ikaantyneille-siirto/

Huoli-ilmoitukseen tulee kertoa henkilön nimi ja osoite. Myös lisätunnisteet, kuten puhelinnumero ja henkilötunnus helpottavat viranomaisten työtä. Huoli-ilmoituksen tekijän tulee kertoa oma nimi ja puhelinnumero. Mikäli ilmoituksen haluaa tehdä nimettömänä, siitä tulee ilmoittaa kohdassa ilmoittajan tietojen salassapito ja kertoa syy.

Autamme mielellämme, jos herää kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä!