Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestämät palvelut kotiin

Kotihoito, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen: Päijät-Hämeen hyvinvointialueella palvelua tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluna.
Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon palvelun myöntävältä viranhaltijalta, Ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi.

Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointialueen itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Myöntämisen perusteet ovat samat kuin hyvinvointialueen omassa palvelutuotannossa.

Hyvinvointialue hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

  • Rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelu
  • Omaishoidon vapaan palveluseteli, sijaistaminen asiakkaan kotona
  • Omaishoidon vapaan palveluseteli, lomajakso palveluasumisessa
  • Ateriapalvelu
  • Kuntouttava päivätoiminta
  • Peseytymispalvelu
  • Siivous-,vaatehuolto- ja asiointipalvelu
  • Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen

Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon palvelun myöntävältä viranhaltijalta, Ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi.