Harrastus-, virkistys- ja vapaaehtoistoiminta Päijät-Hämeessä

Palveluoppaista voi katsoa kuntakohtaisesti harrastus-, virkistys- ja vapaaehtoistoiminnasta: https://ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi/palveluopas/
Lisäksi oman kunnan kotisivuilta voi käydä katsomassa kunnan tarjoamia palveluita hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyen.

Vanhustyön keskus­liiton virkistävä vahvikelinja

Puh. 050 328 8588: maanan­taisin, tiistaisin, keskiviik­koisin, torstaisin ja sunnun­taisin klo 13–15.
Vahvike­linjan puhelin­numero on tavallinen kännyk­kä­numero, joten se kuuluu tavallisten operaat­to­reiden puhepa­ket­teihin, eikä siihen soitta­misesta koidu ylimää­räisiä kuluja.
Vahvikelinja tarjoaa ikäänty­neiden arkeen askaretta aivoille ja piristystä päivään.  Puhelin­palvelu on suunnattu kotona asuville ikäänty­neille, jotka kaipaavat virkistävää tekemistä päiväänsä. Vahvikelinja ei ole tukipuhelin vaan toimii ikääntyneen oman tukiverkon lisänä. Keskus­telujen lisäksi Vahvike­linjalla ratkotaan soittajien kanssa aivopäh­kinöitä, visaillaan tai tehdään vaikka puhelin­jumppaa.

Lähellä.fi

Sivusto toimii valtakunnallisesti ja alueellisesti ja sen avulla voi etsiä merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja
yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen. Verkkopalvelua otetaan parhaillaan käyttöön valtakunnallisesti.

FressiTV

tarjoaa suorina lähetyksinä suomen­kielisiä ryhmälii­kun­ta­tunteja veloituksetta. Senioreille suunnattuja tunteja löytyy myöskin.
Osa tunneista on suunnattu vain tilaajille ja ne ovat merkitty sydämellä (❤).

Ruutuystävät -toiminta

Kaipaatko juttuseuraa? Ruutuystävät järjestää ohjattuja juttutuo­kioita, joihin voit osallistua helposti kotisoh­valtasi kuvapuhelun avulla. Pienryh­mä­toi­mintaa, ystävä­toi­mintaa, kuulumisten vaihtoa, ajankoh­taisia asioita, digineu­vontaa, kuvan välityksellä vierailuja erilaisiin kohteisiin.
Ruutuystävät -toimintaan voivat tulla mukaan kaikki ikääntyvät. Tarvitset vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen. Ruutuystävät opastavat kuvapuhelun käytössä.

Wellamo-opisto

Wellamo-opistossa voi opiskella kieliä, taito- ja taideaineita, liikuntaa, tietotekniikkaa sekä muita aineita tarjonnan mukaan.

Eläkeliitto

Terveyskylä.fi

Tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Eri teemojen ympärille rakennetusta virtuaalisesta talosta löydät luotettavaa terveystietoa. Sisällön ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat.

Seurakunnat

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Suomen adventtikirkko

Helluntaikirkko

Metodistikirkko

 

Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto

Vapaaehtoistyo.fi

Vapaaehtoistoimintaa järjestäviä järjestöjä, yhdistyksiä ja seurakuntia.

PalveluSantra ja Omanoloinen Arkielo -hanke

Suomen Punainen Risti, SPR