Seniorien vuokra-asunnot Päijät-Hämeessä

Vuokra-asuminen seniori­ta­loissa mahdol­listaa omatoimisen ja itsenäisen asumisen ikäänty­neille ja liikun­ta­ra­joit­teisille. Asunnot ovat esteettömiä ja varustettu ikäänty­neille sopiviksi. Tarvit­taessa seniori­kotiin voi hankkia yksityisten, yhdistysten tai Päijät-Hämeen hyvinvoin­tialueen kotihoi­to­pal­veluja.

KotiOpas

Kattava ilmainen tietopankki yksityisistä palvelu­ta­loista ja hoivako­deista sekä seniori­ta­loista ja asunnoista koko Suomen alueella.

ASIKKALA

Asikkalatalot oy – kunnan vuokra-asunnot

HARTOLA

Tiedustelut ja asuntohakemukset kunnan verkkosivulta.

HEINOLA

Heinolan Vuokra-asunnot Oy
Lisätietoa ja yhteystiedot

Kristii­nakoti
Lampikatu 7, 18100 Heinola
Lisätietoa ja yhteystiedot

Jyränkölän Setlementti ry
Lisätietoa ja yhteystiedot

 • Esteettömiä palvelua­suntoja, 35-60 m²
 • Yhteiset tilat
 • Kotihoidon palveluja, ruoka- ja virkis­tys­pal­veluja saatavissa

Carelogi Oy/Seniorikylä Valolinna
Pikijär­ventie 1, 18120 Heinola
Lisätietoa ja yhteystiedot

 • Esteettömät asunnot 22-40 m²
 • Yhteiset tilat
 • Kotihoidon palveluja, ruoka- ja virkis­tys­pal­veluja saatavissa

HOLLOLA

Hollolan Asuntotalot Oy
Lisätietoa ja yhteystiedot

Hollolan palvelu­ta­lo­yh­distys Huili ry
Lisätietoa ja yhteystiedot

IITTI

Iitin vuokratalot Oy
Lisätietoa ja yhteystiedot

Iitin Ehtookoti / Yrjö ja Hanna Kodit
Lisätietoa ja yhteystiedot

KÄRKÖLÄ

Kärkölän Vanhus­ten­ko­tiyh­distys ry
Lisätietoa ja yhteystiedot

LAHTI

Lahden vanhusten asuntosäätiö
Senioritalot ovat keskeisillä paikoilla, palvelujen lähellä sijaitsevia vuokra­taloja, joita kehitetään esteet­tö­myyttä silmällä pitäen. Seniori­ta­loissa käy säätiön oma asukasohjaaja edistämässä asukkaiden aktiivista toimintaa. Asuntoja voi hakea jatkuvalla haulla joko sähköisesti nettisivujen kautta tai asioimalla toimis­tollamme.
Lisätietoa

Lahden talot oy
Lisätietoa

LUMO senirioasunnot
55 -vuotiaille suunni­tellut vuokrakodit, jotka sijaitsevat esimerkiksi vanhus­pal­veluja tarjoavissa palvelu­kes­kuksissa tai niiden läheisyydessä. Asunnoissa ja taloissa on otettu huomioon liikkumisen helppous ja taloissa on tiloja asukkaiden yhteiseen ajanviettoon.
Kaikissataloissa on hissit.
Lisätietoa

SATO senioria­sunnot
Lisätietoa

Palvelutalo Saga Salpalinna
Lisätietoa

ORIMATTILA

Orimattilan Asunnot Oy on Orimattilan kau­pun­gin omis­ta­ma kiin­teis­töyh­tiö.
Lisätietoa ja yhteystiedot

KAS asunnoilla on Orimat­tilassa asuntoja, jotka sijaitsevat pääosin Artjärven taajamassa.
Lisätietoa ja yhteystiedot

PADASJOKI

Padasjoen Asuntotalot Oy
Padasjoen kunta omistaa vuokra-asuntoja yhteensä 199 kpl,
Näistä rivita­loa­suntoja on 104 kpl ja kerros­ta­loa­suntoja 85 kpl.
Lisätietoa ja yhteystiedot

SYSMÄ

Tiedustelut ja asuntohakemukset kunnan verkkosivulta.

Ester-koti
Askontie 4, 19700 Sysmä

 • 20 Vanhusten vuokra-asuntoa rivita­loissa sekä yhteistilat

Ahomatara
Leppäkor­ventie 27 A, 19700 Sysmä

 • 18 asuntoa, 30-54,5 m2
 • Yhteinen kerhotila

Vanhusten pienryh­mäkoti
Leppäkor­ventie 16 A, 19700 Sysmä

 • 4 tuetun asumisen paikkaa
 • Oma huone
 • Yhteinen keittiö, olohuone ja wc:t

Sysmän Palvelu­ta­lo­yh­distys ry

Sysmän palvelutalo
Toivolantie 8, 19700 Sysmä
Lisätietoa